Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe | Czyczkowy - dzieje

Dzieje wsi Czyczkowy

Karolina Serkowska
fot.: Katarzyna Główczewska
 
Czyczkowy - oboczna n. pl. od n. os. Cycek, z suf. -owo. N. os. od gw. cycek ‘małe wymię’. Zmiana c > č w wyniku substytucji niemieckiej. Od XVI w. pluralizacja nazwy.
Jako wieś włościańska Czyczkowy istniały już w okresie panowania książąt pomorskich. W 1354 roku tucholski Zygfryd von Garlichskein ulokował wieś ponownie na prawie chełmińskim. Przy wjeździe do wsi stoi odnowiona figura Chrystusa Króla. W Czyczkowach zachowały się drewniane chaty z XIX wieku. Alternatywnie w szerokim obiegu używana jest także nazwa Czeczkowo.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS