Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe | Łubiana - dzieje

Dzieje wsi Łubiana

Karolina Serkowska
fot. Monika Pek
 

Początkowo wieś nazywana Łubną, od ap. łub., z suf. –na. Od XV w. formant ulega rozszerzeniu w -‘ana.
 
Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1284 z dokumentu Mściwoja II, mówiącego o regionie Piśni, z okresu przed opanowaniem Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Od II pokoju toruńskiego w roku 1466 na obszarze I Rzeczypospolitej. W efekcie I rozbioru Polski w roku 1772 dostała się pod zwierzchnictwo administracyjne zaboru pruskiego. W 1861 r. Łubiana, w której była huta szkła i szkoła, liczyła 336 mieszkańców. Po I wojnie światowej Łubiana powraca do Polski. W okolicach Łubiany 26 maja 1944 doszło do starcia ponad 50 żołnierzy podziemia Gryfa Pomorskiego i AK ze zgrupowania Leona Kulasa – Zawiszy z okrążającymi je oddziałami niemieckiej policji i SS. Największą sławę nie tylko w kraju, ale na całym świecie zyskiwała i zyskuje do dzisiaj Łubiana dzięki powstałemu na jej terenie w 1969 r. Zakładowi Porcelany Stołowej i swoim pięknym wyrobom. Od tego czasu datuje się dynamiczny, trwający do dzisiaj rozwój tej miejscowości – powstają bloki mieszkalne i liczne domki jednorodzinne, w których w większości zamieszkują pracownicy Fabryki Porcelany Stołowej.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS