Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe | Tekst 2

Tekst 2 – Projekt „Seven Senses of Kashubia” 

Małgorzata Klinkosz, Karolina Serkowska
fot. Karolina Serkowska

 Informator: Monika Pek – ur. w 1990 r. w Kościerzynie. Do 1999 r. mieszkała w Nowej Wsi Kościerskiej razem z rodzicami i dziadkami (rodzicami ojca), następnie w Łubianie. W 2009 r. ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie. Następnie rozpoczęła studia na kierunku Filologia polska ze specjalnością kaszubistyczną w Uniwersytecie Gdańskim. W domu rodzinnym po kaszubsku rozmawiała z dziadkami oraz ojcem - matka nie mówi w tym języku, ale go rozumie. Po śmierci dziadków rozmawia po kaszubsku z ojcem oraz na zajęciach z języka kaszubskiego, a także na spotkaniach Klubu Studenckiego „Pomorania”, do którego również należy. 
 
Reporterka włada kaszubszczyzną środkową.

W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa – ë

Znak „ã” oznacza szeroką tylną artykulację samogłoski nosowej ą, jak w wyrazie [trãvaj]

 

Projekt „Seven Senses of Kashubia”


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

-Jy jem kłeerdinatorã projektu „Seven Senses of Kaszubia” dwa tysiące jedenaście łerganizowanego bez Klub Sztudirów Płemłeraniu.

-Płewiedz mje co tich lëdzy parłãci?

-łeni są z mniejszëznów narodowëch i etnicznëch z różnych krajów Ełropë. Staramë sã, wjedno staramë sã, ż’ebë taczi lëdze młeglë w jaczis sposób sã zjednocz’ëc, płetkac i nawiązac wëspółrobłetã. I tiłe to, to je młeżlëwi, błe wiele z naju sã zaprzyjazniło sã, zbliżëło do sebie, że terysku më mamë młeżlëwotã wëjechac do jinszich krajów, naszi sz’tudirowie.

-Co łesoblëwie te zapamiãtyś z tich warkłewniów?

-To ż’e łeb cz’as terenowi grë we Gduńsku to lało, bëło mokro, ale wsz’ëtci bëlë zadowolony i bëlë sz’cz’astlëwi. Płeznali Gdańsk naszą stolëcã na słój własny spłesób i jy jem gwësna, że to jim wiele dy, bo to je zawsze cos cekawszigłe nisz’ to co łeni młeglëbë zobaczëc z chłopem, który by jich łoprowydzył i jim mówił co tam jemu bë sã podobało, a niekoniecznie jim.

-Pomorania jiś jeden wiyldzi projekt my do zjiscenigłe w wëmiane. Përzna słów łe tim?

-To bendze mje plac w rujanie. To bendze czilkudniowy konferencja łe tim co mësmë tu zrobilë, to bendze taczi płetsumowani na te wszëtczi naszi tematë, chtërne më tutaj płeznalë, naszi jiwre i cały reszta naszich, przedstywime nasze dokumentacje, naszą publikacjã, chtërną më pszëgłetowalë przed wymianą i łep czas tego seminarium. Karno sztudirów włożyło w tyn projekt wiele słejigłe łelnygłe cz’asu i wiele nerwów i wiele pieniãdzy tysz’ i jeżlë bë to miało nie wëpylëc, to nie wiadomo co bë młegło sã stac, ale mje jidze łe to, że më sã lepij terysku dogadujemë ze sobóm, błe më wiemë na co nas stac tery. To nam baro wiele dało satysfakcje.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS