Kaszubszczyzna | Kaszuby środkowe | Tekst 1

Tekst 1 – Stworzenie Kaszub

Małgorzata Klinkosz, Karolina Serkowska
fot. Małgorzata Klinkosz
 

Informator: Genowefa Zasada– działaczka kaszubska, nauczycielka,  urodzona w Leźnie, gm. Żukowo, tuż po II wojnie światowej, działaczka kaszubska, niegdyś przewodniczącą komisji kultury i oświaty Rady Miejskiej w Żukowie, przewodnik terenowy wycieczek po Kaszubach i przewodnik pomorski, sołtys wsi Glincz, od 30 lat mieszkająca w tej miejscowości.

 

 

W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa - ë

Znak „ã” oznacza szeroką tylną artykulację samogłoski nosowej ą, jak w wyrazie [trãvaj]

Stworzenie Kaszub


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Dobra, jidziemy dalij. Pan Bóg, jak Pan Bóg stwłerzëł swjat, płepatrzył na to swłeje piãkny dzeło, płedzélëł te sektorë swjanë płemiędzy aniołów i patrzy, a jeden anioł stoji taczi smutni i Pan Bóg mówi: A czemusz’ të jes taczi smłutny? No bo młeje są ti Kasz’ëbi, a tam doch nic jisz’ ni ma, blós te pjysczi. No Pan Błegu so bie my so baro żyl, mówi: Wes so mje sta reśći z tych miechów, wësëp na te twłeje Kasz’ëbë, no ji ten anioł tak zrobił i łet te cz’asu na tich Kasz’ëbach mómë wsz’estkłe – i góry i pagórczi i jezora i rzyczi i lasë ful grzëbów, jagód i wszestkłe to, co je nypianknijszi.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS