Kaszubszczyzna | Kaszuby środkowe | Tekst 3

Tekst 3 – O kumie ze Staniszewa

Małgorzata Klinkosz, Karolina Serkowska
fot. Małgorzata Klinkosz
 

Informator: Maria Markowska, ur. 8.12.1956 w Kartuzach, kaszubszczyznę zna z domu, w którym mówiło się wyłącznie po kaszubsku, wykształcenie średnie, ma dwójkę dzieci, które nie mówią po kaszubsku. Jej kaszubszczyzna jest pełna innowacji leksykalnych zaczerpniętych z okolic ostrzyckiego.
 
 

W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa - ë

O kumie ze Staniszewa


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Móm dly waji płewjystka. Młeja drëchna, taku malinku, cz’ësto mału, w tacz’ich szerocz’ich cz’itlach wjedno chłedza, co wedle szerocz’ich błucz’ków miesz’ka, kłedle Stajszewa, w malińczim budinku. Słoma na dachu, w chlywie krowë, kurë tam bełë, sinie tisz’ i wedle nich stojył koń. Përzna rolë za budinkiem jisz’ so tam wala. I ta bjedny białecz’ka mały młuśa sama to wśetko łebrobic. No bo chłop ji łe zymku łumar, córecz’ka wëprowadza sa dalek za miedza, miała wiele dzecusz’ków, ni młegła nic płemóc. Tery co bjidny białka tak wzyra, stała so ji niesz’cz’escy. I tere co, wzyra bes te rytë. Rytë patrzy tak fejn te łekna som, ale malinći, ale cz’yrny. Wza ś sz’mata i zacz’a mëc. Mëje jedno łekno, drëdżi, chłec łene są malinczi, ale moła je, bo mówi „Młuśi fajn łebzyrac ten pjankny swjat, a cosz’ z tegłe cz’ej łene są cz’yrny?” I wza ta sz’ytora i mëje te łekna, mëje, mëje. Ale ci łena ju skłyńczia, ti łena so ni młegła wëprostowac. Błelył ji tak ten chrzëpt, a krzë łena ji bëła, jak ten pytoruk i so wëprostowac ni młegła. Tere sz’ukac radë. Płemësla so łe mje, mówia młusz’a jisc do młeji kumë, młeże łena dy rada. No ji pszetrëka so bjydyćka, ledwłe, bes wszesz’czi mjedze, sz’ła płe miedzach, płe rowach psze płe krzach, wedle błecynów, wedle tych krzewóf tam, wedle stawóf.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS