Opis dialektów polskich | Dialekt mazowiecki | Łowickie | Kultura Ludowa (wersja podstawowa)

Kultura ludowa

Ewelina Kwapień przy współudziale Alicji Dyl oraz Piotra Wysockiego   
Spis treści
Kultura ludowa
Budownictwo
Wnętrze chałupy łowickiej
Tkactwo
Strój łowicki
Ozdoby papierowe
Obrzędy doroczne i rodzinne

Ziemia łowicka to region, który pokrywa się z terenem dawnego Księstwa Łowickiego i jego najbliższej okolicy. Głównie czynniki polityczne i ekonomiczne (np. późne przyłączenie Mazowsza do Korony Polskiego) spowodowały, że powstał tu odrębny region etnograficzny, zamieszkiwany przez tzw. grupę etniczną Księżaków Łowickich. Od sąsiadów wyróżniali się nie tylko gwarą, ale też zwyczajami, obrzędami, strojem, sztuką, budownictwem, urządzeniem wnętrza mieszkalnego, wreszcie muzyką, pieśnią i tańcem.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS