Opis dialektów polskich | Dialekt mazowiecki | Mazowsze bliższe | Kultura ludowa (Mazowsze dalsze)

Kultura ludowa

Ewelina Kwapień (we współpracy z Kariną Borską, Anną Górską, Mariettą Sińczuk, Patrycją Kalinowską)
Spis treści
Wstęp
Budownictwo
Strój ludowy
Folklor
Literatura

 Kultura ludowa Mazowsza bliższego

            Na terenie pojmowanego dialektologicznie Mazowsza bliższego znajduje się wiele regionów o odmiennie ukształtowanej kulturze ludowej. Można mówić m.in. o dwóch ośrodkach folkloru i kultury ludowej na terenie powiatu otwockiego: o powiślu garwolińsko-otwockim, które słynęło z ośrodków wikliniarskich i garncarskich, oraz o regionie kołbielskim. Warto w tym miejscu wspomnieć o zrealizowanym w latach 2009-2010 przez stowarzyszenie Serfenta projekcie o wikliniarstwie „Plecionkarskim szlakiem Wisły”, który obejmował również tereny Mazowsza (zob. http://www.serfenta.free.ngo.pl/?plecionkarskim-szlakiem-wisly,41 http://www.serfenta.free.ngo.pl/?plecionkarskim-szlakiem-wisly,92).

Spośród wymienionych dwóch regionów region kołbielski wyróżnia się na tle kultury Mazowsza wciąż żywą kulturą ludową. W tym słynnym niegdyś z rozwiniętego tkactwa ośrodku wciąż można spotkać kobiety wykonujące tradycyjne stroje kołbielskie. Korzystają z nich nie tylko zespoły ludowe, ale również mieszkanki regionu, zakładają je np. z okazji Uroczystości Bożego Ciała.


 

 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS